Publishtool: van content naar design

Met Publishtool wordt het proces voor de creatie van professionele verslagen vereenvoudigd.

Een publicatie maken

Een productie van een verslag dat dient als communicatie naar de buitenwereld is een tijdrovend en intensief project. Er moet een vormgeving gemaakt worden en er moet bepaald worden welke boodschap je wilt overbrengen. De tekstuele content is afkomstig van verschillende bronnen of er zijn verschillende auteurs die een bijdrage leveren. Daarnaast moeten foto's en afbeeldingen geleverd worden door fotografen of designers en moeten er tabellen gemaakt worden van gegevens afkomstig van de financiële administratie. De structuur of de inhoud van het document kan in de loop de tijd veranderen door nieuwe inzichten van de eindredactie. Er kan veel tijdwinst geboekt worden als verschillende processen gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Verzamelen van content

Om dit proces te stroomlijnen is Publishtool ontwikkeld. Publishtool biedt een beveiligde werkomgeving waarin alle benodigde assets (foto's, grafieken, tabellen en vergelijkingen) worden verzameld. Editors en vormgevers kunnen met deze assets het verslag verder ontwikkelen en één of meer eindredacteur(en) volgen de voortgang van het proces. Via "drag and drop" is de structuur van het document makkelijk aan te passen. Commentaar functies vergemakkelijken de onderlinge communicatie en via een dashboard en overzichten is de voortgang van de productie goed te volgen.

Een centrale werkomgeving

Publishtool is geschikt voor het maken van rapportages, scripties, proefschriften, handleidingen en (jaar)verslagen. Publishtool is vooral geschikt voor productie van verslagen waaraan hoge eisen gesteld worden aan de vormgeving en inhoud. Met Publishtool bespaar je tijd omdat verschillende processen (vormgeving en content productie) gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden en omdat correcties in één centrale omgeving worden gemaakt.

Vormgeving en content gescheiden

Doordat de content alleen kan worden gelabeld aan beschikbare stijlen ontstaat er een consequente opmaak Bij het invoeren van teksten worden deze enigszins gefilterd, zodat er geen problemen ontstaan in de verschillende output formaten. Editors worden gedwongen op de juiste wijze hun teksten in te voeren.

Indesign XML

Vanuit het platform kan op elk moment XML voor InDesign geëxporteerd worden. In deze XML is de content gelabeld met karakter, paragraaf en tabel stijlen.

Website

De inhoudsopgave wordt gebruikt om de menu structuur van de website te genereren. Je kunt zelf bepalen waar hoe het menu eruit moet zien. De vormgeving wordt bepaald door stijlsheets die je zelf kunt aanpassen.

PDF

Met Publishtool kun je een PDF genereren van het verslag. De stijlsheets voor de website worden ook gebruikt voor de vormgeving van de PDF.