Een publicatie maken is veel werk. Creatie van vormgeving en content vergt veel tijd. Door verschillende processen synchroon uit te voeren kan tijd bespaard worden. Content verzamelen op één centrale omgeving, tegelijkertijd aan de vormgeving werken, makkelijk correcties maken, communicatie tussen medewerkers stroomlijnen en altijd het overzicht hebben van de vorderingen? Met het Publishtool platform wordt dit mogelijk gemaakt.

Publishtool

Het online platform voor het samenstellen, vormgeven en schrijven van professionele publicaties. Het algemene principe binnen het platform is het scheiden van content en vormgeving. Dit biedt een aantal voordelen. Een daarvan is dat het makkelijker wordt om vanuit één bron verschillende outputs te genereren zoals bijv. een online website, een PDF en XML voor inDesign. En ander voordeel is dat het ontwikkelen van content en vormgeving gelijktijdig kunnen plaatsvinden.. De gecreëerde vormgeving kan als huisstijl hergebruikt worden voor andere projecten

Een publicatie maken

De productie van verslagen vergt veel organisatie. De tekstuele content is afkomstig van verschillende bronnen of er zijn verschillende auteurs die een bijdrage leveren. Daarnaast moeten foto's en afbeeldingen geleverd worden door fotografen of designers en moeten er tabellen gemaakt worden van gegevens afkomstig van de financiële administratie. De structuur of de inhoud van het document kan in de loop de tijd veranderen door nieuwe inzichten van de eindredactie. Mogelijk worden er ook nog strenge eisen gesteld aan de beveiliging van de bron bestanden. Daarnaast moet er ook een vormgeving voor het verslag ontwikkeld worden.

Verzamelen van content

Om dit proces te stroomlijnen is Publishtool ontwikkeld. Publishtool biedt een beveiligde werkomgeving waarin alle benodigde assets (foto's, grafieken, tabellen en vergelijkingen) worden verzameld. Editors en vormgevers kunnen met deze assets het verslag verder ontwikkelen en één of meer eindredacteur(en) volgen de voortgang van het proces. Via "drag and drop" is de structuur van het document makkelijk aan te passen. Commentaar functies vergemakkelijken de onderlinge communicatie en via een dashboard en overzichten is de voortgang van de productie goed te volgen.

Het proces stroomlijnen

Publishtool is geschikt voor het maken van rapportages, scripties, proefschriften, handleidingen en (jaar)verslagen. Publishtool is vooral geschikt voor productie van verslagen waaraan hoge eisen gesteld worden aan de vormgeving en correctheid van de content. Met Publishtool bespaar je tijd in het begin omdat verschillende processen (vormgeving en content productie) gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden en op het eind tijdens de correctie fase en het finetunen.

Een centrale werkomgeving

Doordat alle content op één centrale plek staat (geen heen en weer sturen van bestanden en gecorrigeerde teksten), iedereen in dezelfde versie werkt (de recentste), door de commentaar functie en de status weergave is iedereen op de hoogte van de voortgang van het project.

InDesign

Vanuit het platform kan op elk moment XML voor InDesign geëxporteerd worden. In deze XML is de content gelabeld met stijlen:

Paragraaf stijlen Karakter stijlen Tabel cel stijlen Daarnaast is er een script om de juiste object stijlen toe te kennen aan afbeeldingen en sjabloon blokken.

Website

De inhoudsopgave wordt gebruikt om de menu structuur van de website te genereren. Je kunt zelf bepalen waar hoe het menu eruit moet zien. De vormgeving wordt bepaald door stijlsheets die je zelf kunt aanpassen.

PDF

Met Publishtool kun je een PDF genereren van het verslag. De stijlsheets voor de website worden ook gebruikt voor de vormgeving van de PDF.